• TAKKET AV: Liv Signe Navarsete fikk blomster og applaus på sin siste dag som Sp-leder. Litt senere så hun at Ola Borten Moe (til venstre) ble valgt til 1. nestleder.

- Lite spillerom for Ola Borten Moe

Liv Signe Navarsete tror nestlederen kan få det vanskelig etter å ha blitt valgt med knapt flertall.