Carl I. Hagen, som i dag er Fremskrittspartiets gruppeleder i Oslo bystyre, fremmet i februar et privat forslag til om en integreringsetat i Oslo.

— Vi må ta vare på alle norske barn, det vil si alle barn som fødes i Norge, selv om deres foreldre kommer fra et annet land. Barna må kunne norsk når de begynner på skolen. Det er hele grunnlaget for at de skal klare seg bra i samfunnet vårt, sier Frp-veteranen.

— Mitt forslag er at en integreringsetat skal samarbeide med barnevernet, barnehagen, skolen, frivillig sektor og selvsagt foreldrene for å skape et godt integreringssystem.

Han definerer manglende norskkunnskaper som omsorgssvikt.

— Hvis barnevernets vanlige støttetiltak i hjemmet ikke fungerer, eller foreldre motsetter seg å samarbeide om å lære barna norsk, vil resultatet bli omsorgsovertakelse. Vi kan ikke tillate at barn vokser opp i familier som nekter dem det viktigste instrumentet for å lykkes i Norge, nemlig språket vårt.

Hagen har imidlertid liten tro på at forslaget blir vedtatt.

— Ikke med en gang. Det følger nok et vanlig mønster; først latterliggjør våre motstandere det jeg kommer med, så modnes det og blir gjeldende politikk, sier han til Dagbladet.