— Vi er fortsatt i mekling. Partene har kommet litt nærmere hverandre på enkelte punkter, men vi har noen punkter igjen. Så det går fortsatt noen timer til vi har en avklaring, sa Dalseide da han møtte pressen ved 09-tiden onsdag.

Over 11.000 industriarbeidere går ut i streik ved et eventuelt brudd.

Men så lenge meklingen pågår, møter alle på jobb som vanlig.

Ni timer på overtid hadde Dalseide ikke grunnlag for å legge fram en såkalt skisse — et konkret forslag til løsning - for arbeidsgiverne i NHO-tilknyttede Norsk Industri og LO-forbundet Fellesforbundet.

På Kværner Stord vil 593 ansatte bli tatt ut i streik fra i morgen tidlig om meklingen ikke fører frem. Dette er bedriften i Norge hvor flest ansatte tas ut, opplyser Hans Nes, nestleder i den lokale klubben.

- Stor streikevilje

— Det er stor streikevilje og folk slutter opp om kravene. I morgen blir det allmøte klokken 07.00, sier Nes.

Ifølge Nes er det nå helt åpent om det blir arbeidsstans.

— Alt foregår nå i Oslo sentralt, og det er lagt lokk på saken. Inntil videre forholder vi oss til det, sier nestlederen.

I Bergen er det mellom 700 og 800 medlemmer i Fellesforbundet som kan bli tatt ut i streik.

— Vi er veldig spent. Vi forbereder oss alltid påa t det blir et brudd, sier Audhild Solsvik, fagpolitisk sekretær i Fellesforbundets avdeling 5 i Bergen.

— Siden det i første runde gjelder bedrifter som reiser på jobber både på landanlegg og offshore, har vi planlagt en markering på heliporten på Flesland i morgen tidlig, sier hun.

I Stavanger vil det bli avholdt tilsvarende markeringer, om meklingen bryter sammen.

Konstruktiv stemning

Riksmekleren er betinget optimist med tanke på å få oppgjøret i havn.

— Det er en konstruktiv stemning. Men det er klart, vi har jobbet hele natten, så ting går litt saktere. Det er jo tekster vi jobber med, og det tar mer tid å avklare enn før, sier han til NTB.

Dalseide forteller at partene jobber systematisk, at man leter etter løsninger og «biter vi kan flytte på». Noen tidshorisont - ut over «noen timer» - ville Riksmekleren ikke gi seg inn på onsdag morgen.

— Partene er interessert i å jobbe videre. Jeg mener fortsatt det er mulig å finne en løsning, men jeg vet ikke nok ennå til å si om det blir en løsning. Vi kan holde på så lenge det er nødvendig, så lenge partene mener det har noe for seg, sa han.

Litt senere fleipet Dalseide med at det var blitt antydet at neste gang han skulle på TV, ville bli i Dagsrevyen eller på Kveldsnytt.

— Men jeg tror nok det blir før den tid, poengterte han.

Prinsipper, ikke penger

Dersom meklingen ikke fører til noen enighet, vil 9.358 LO-organiserte i 102 bedrifter og 1.972 fra YS-forbundene Parat og SAFE i til sammen 25 bedrifter legge ned arbeidet umiddelbart.

Streiken vil hovedsakelig ramme offshore og verftsindustri langs vestkysten.

Det er særlig strid rundt pensjon- og arbeidstidsbestemmelser mellom partene i frontfagsoppgjøret. Utfallet av meklingen er viktig, ettersom det setter standarden for andre tariffoppgjør utover våren. Derav betegnelsen frontfaget.

Dersom det blir streik, vil det få ringvirkninger i en rekke andre bransjer og sektorer. Utfordringen er at uenigheten i årets lønnsoppgjør dreier seg om prinsipper, ikke penger.

Delegasjonene til Norsk Industri og Fellesforbundet sitter i separate møterom på Thon Hotel Opera i Oslo. Riksmekleren har sitt eget kontor, men er ofte i møter med delegasjonene.

Gjennom natten jobbet mindre arbeidsgrupper fra delegasjonene hver for seg med å finne veier rundt enkelttemaer. Såkalt engere utvalg - toppene i forhandlingsdelegasjonene - har jevnlig møter, både sammen og separat, med Riksmekleren.

Pensjon og turnus

Årets hovedoppgjør blir regnet som spesielt vanskelig fordi spørsmålet om tariffesting av pensjonsordningene i privat sektor ligger på bordet.

LO ønsker at Fellesforbundet skal gå i front på dette punktet og åpne døren for andre forbund, mens arbeidsgiverne i NHO ikke ønsker pensjon inn i tariffavtalene.

I tillegg er det lagt fram krav om bedre turnusordning for oljearbeidere i Nordsjøen.

Fellesforbundets leder Arve Bakke har krevd at medlemmene beholder kjøpekraften, og et ekstra løft for lavlønnede eller medlemmer med svak lønnsutvikling.

Parat krever blant annet reallønnsøkning og medbestemmelse på tjenestepensjon, samt en felles pensjonskasse og arbeidstidsbestemmelser på lik linje med øvrig norsk arbeidsliv.

Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen har på sin side vært opptatt av at bedriftene ikke må få utgifter som svekker konkurransekraften. NHO ønsker en lønnsvekst på under 3 prosent.