Virus trugar oppdrettslaksen

Eit virus som smittar frå oppdretsstorsk til laks gjer storstilte planar om torskeoppdrett i fjordane til eit alvorleg trugsmål for lakseoppdrettarane.