• NY PARAGRAF: Stortingsrepresentant Ågot Valle foreslår sammen med tre andre SV-ere å grunnlovsfeste vern mot diskriminering.<p/> ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN

- Vern mot diskriminering i Grunnloven

Sosialistisk Venstreparti (SV) foreslår å grunnlovfeste vern mot diskriminering på grunn av kjønn, funksjonshemning, etnisk bakgrunn, alder og seksuell legning.