Oljeselskapa nektar å betale meir skatt

Oljeselskapa på norsk sokkel nektar å betale meir i eigedomsskatt til kystkommunane for undersjøiske installasjonar, sjølv om territorialgrensa er utvida.