Motstanden mot forslaget har tiltatt siden det ble lagt fram før jul. Vel 2.500 fastleger — noe som godt over halvparten - har undertegnet et skarpt protestbrev til helseministeren.

— Forslaget inneholder tallrike og motstridende pålegg om tilgjengelighet, oppsøkende virksomhet og rapportering. I sum er oppgavene uoverkommelige, skriver legene.

Legene er så sterkt uenig i forslaget at de ikke engang ønsker å delta i høringsrunden. I stedet ber de Helsedepartementet om å starte prosessen på nytt, med innspill fra pasientorganisasjoner og relevante fagmiljøer og samarbeide med Legeforeningen og kommuneorganisasjonen KS.