• En lang kamp er kronet med seier, sier Ap-politikerne Harald Schjelderup og Hans-Erik Ringkjøb.

Seieren innkasseres fordi Ap-landsmøtet har vedtatt at «hele eller deler av Vestlandet bør inngå i en større folkevalgt region.»

— Vårt ønske er å samle Vestlandet, sier Harald Schjelderup, gruppeleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Bergen.

Frivillighet

— Det er viktig at det skal være en frivillig ordning, men vi skal bygge en vestlandsregion. Vi vil jo bestemme mer selv, da må vi samle oss i en region, en folkevalgt vestlandsregion, sier Hans-Erik Ringkjøb, leder av Hordaland Ap.

Også i Rogaland Ap er de fornøyd med vedtaket på Aps landsmøte.

— En samlet vestlandsregion vil være viktig for maktfordelingen i landet, sier fylkesordførerkandidat Tom Tvedt til Stavanger Aftenblad.

Skepsis i Sogn og Fj.

Mens Rogaland og Hordaland er positive, er det skepsis i Sogn og Fjordane.

— De holder tilbake. Jeg mener Bergen må ha en rausere tone overfor Sogn og Fjordane. Vi skal være partnere, og vi må sørge for at Bergen blir en motor som gir fremdrift, også for Sogn og Fjordane, sier Harald Schjelderup.

— H og Frp isoleres, og det ligger an til flertall på Stortinget, sier han.

Venstre først ute

Ap er ikke først med å gå inn for at større regioner skal erstatte fylkesnivået. Venstre gjorde et tilsvarende vedtak på sitt landsmøte i forrige uke. Og et flertall på Stortinget har vedtatt at det offentlige Norge fortsatt skal organiseres med tre nivåer.

Regionene «må være betydelig større enn dagens fylkeskommuner. Dette må kombineres med kommunesammenslåing slik at det blir betydelig færre kommuner enn det er i dag,» heter det i Venstres landsmøtevedtak.

Sterke regioner

Ap slår fast i resolusjonen, som ble vedtatt fredag, at «det er behov for sterke regioner underlagt direkte folkevalgt styring som kan ta et regionalt lederskap i samarbeid med kommuner, næringsliv og statlig forvaltning. «

Arbeiderpartiet ønsker, som Venstre, at flere statlige oppgaver skal legges inn i regionene.

Ap trekker frem:

• Samferdsel, inkludert Statens vegvesens regionapparat/fylkesavdelinger knyttet til fylkesveiene.

• Næringsutvikling, herunder eierskap til Innovasjon Norge med fortsatt regionale styrer.

• Styrking av regionale utviklingsmidler og styrking av regionale forskningsfond.

• Distriktsutvikling, herunder regionale landbruksoppgaver.

• Regionale klima- og miljøoppgaver.

• Internasjonalisering.

• Fordeling av skjønnsmidler til kommunene, samt andre relevante prosjektmidler.

•Arbeiderpartiet vil utrede og vurdere ny ansvarsfordeling og finansiering mellom stat, regioner og kommuner på kulturområdet.

Ap slår også fast at eventuelle kommunesammenslåinger må være frivillige.