NAFs rapport er laget på grunnlag av gjennomgang av de aller fleste kjente forslagene til hvordan veier bør finansieres. NAF har sett på modeller i utlandet.

— Vi har tatt det beste fra flere modeller og skreddersydd en løsning for Norge, sier NAF-sjef Stig Skjøstad til Aftenposten.

NAF-rapporten presenteres senere onsdag foran en forsamling som skal inkludere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), store deler av det politiske Samferdsels-Norge og sju stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet.

I rapporten foreslår NAF at ett statlig aksjeselskap skal håndtere riksveiutbyggingen i Norge. Selskapet kan godt utgå fra dagens Statens vegvesen, men må få mye makt til å prioritere hvor pengene skal brukes.

NAF foreslår videre at det opprettes en veibank, gjerne etter modell av Husbanken, og at samtidige pågående og planlagte bompengeselskaper skal refinansieres her.

Et eget finansieringsfond skal gjøre riksveiutbygging uavhengig av årlige budsjettbehandlinger i Stortinget. Fondet skal bygges opp gjennom årsavgifter, på en lignende måte som NRK-lisensen er øremerket, fra inntekter fra oblater og overskudd fra oljefondet, foreslår NAF videre.

NAF konkluderer også med at en slik modell fjerner behovet for bompenger, men hvis Stortinget likevel ønsker å opprettholde ordningen, kan lån gjennom veibanken gi gunstig rente, foreslår NAF.