Borten Moe mener at den andre nestlederen i partiet, Trygve Slagsvold Vedum, bør overta som partileder.

— Lederspørsmålet er langt på vei avgjort, det må bli Trygve, sier Borten Moe til VG.

- Kan samle partiet

Også valgforsker Frank Aarebrot mener den eneste som kan overta styringen av Senterpartiet, er nestleder Vedum.

– Vedum, som er fra det indre Østlandet, er den eneste som kan klare å få et samlet parti i ryggen. Borten Moe er ikke aktuell, ikke minst fordi han takket nei til gjenvalg til Stortinget. Partiet er helt avhengig av å ha en talerstol. Striden i partiet har satt Vestlandet opp mot Trøndelag, og dette svekker et eventuelt kandidatur for Marit Arnstad. Dette ville være å påføre Vestlandet et stort nederlag, sier Aarebrot til NTB.

- Det beste for Sp

— Jeg har respekt for hennes beskutning. Nå må ledelsen umiddelbart legge et ryddig løp for veien fram til et ekstraordinært landsmøte senere i vår. Blant annet må det snarest mulig velges en valgkomite som skal gjøre en grundig jobb og sette sammen en ny partiledelse, sier Ola Borten Moe til VG, få minutter etter at Navarsetes beslutning ble offentlig kjent.

På tross av at flere i Sp mener Borten Moe burde trekke seg, forteller Borten Moe at han selv ønsker å fortsette.

  • Jeg har et ønske om å bli med videre i Sentepartiets ledelse, og jeg mener at jeg fortsatt har noe å tilføre partiet. Men jeg vet at det er mange som er kritiske til meg, og jeg må selvsagt finne meg i at folk har ulike syn på meg. Derfor skal vi overlate til den nye valgkomiteen å gå grundig igjennom situasjonen før ny ledelse skal velges på det ekstraorinære landsmøtet til våren, sier Borten Moe til VG.