Hurtigtog mellom Norge og Sverige

Nå skal togturene mellom Oslo og de øvrige skandinaviske storbyene kortes betraktelig ned i tid. Det skal nye hurtigtogsett sørge for. Søndag går startskuddet.