Ser magert ut for kystfisket

Til nå ser det ut til at det er makrellen kystfiskerne i Sør-Norge må sette sin lit til i år.