Vil ha selvstendig kirke

Stat/kirke-utvalget vil foreslå store endringer i forholdet mellom staten og Kirken. Men man vil ikke bryte alle bånd.