Justisministeren har ingen kommentar

Justisminister Odd Einar Dørum har ingen kommentar til henleggelsen av Viksveen-saken.