- Det ser litt vanskelig ut

Avtroppende stortingsrepresentant Anne Enger Lahnstein (Sp) er ikke optimistisk på vegne av en ny sentrumsregjering.