- Statsrådene er for like

Statsrådene er for like og for ensidig rekruttert fra sentrale deler av landet. Partiorganisasjonen er dessuten ikke god nok.