Gravide for ofte til kontroll

Gravide norske kvinner går til kontroll 47 prosent oftere enn hva som er anbefalt. Leger og jordmødre konkurrerer om de gravide.