Små endringer i revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett vil passere Stortinget uten politisk drama eller store endringer. Finanskomiteen starter tirsdag morgen sluttbehandlingen av innstillingen.