Foreslår bonus for å få ned ventelønn

Arbeidsdirektoratet vil gi jobbformidlere bonuser på opp til 60.000 kroner for hver statlig ansatt på ventelønn de klarer å skaffe ny jobb.