Årstad bydel får innvandrere i arbeid

I Årstad bydel i Bergen er 10 prosent av befolkningen innvandrere eller flyktninger. Det har fått bydelen til å ta integreringsproblemet alvorlig.