Høyre vil komme barnehager i møte

Høyres Henning Warloe vil gjøre sitt ytterste for å gi bedriftsbarnehagene bedre kår.