- Kommunikasjonsvansker

Sokneprest i den katolske menigheten i Bergen, Michel Beckers, mener at det som skjedde etter ulykken var preget av språk- og kommunikasjonsvansker.