Kjemper med ryggen mot skifteretten

Etter å ha gått i skytteltrafikk mellom meklerhus og banker hele helgen tok styreleder Harald Arnkværn i kriserammede Kværner natten i bruk for å berge konsernet fra konkurs.