Studerer og studerer og...

Over 80 prosent av studentene på sosialantropologi hovedfag klarer ikke å bli ferdig på normert tid.