Per Orderud nekter å vitne på nytt

Per Orderud ville ikke forklare seg på nytt i retten mandag.