Vil sjekke om barn er kjønnslemlestet

Arbeiderpartiet vil ha en obligatorisk helsesjekk av alle skolebarn for å avdekke eventuelle brudd på forbudet mot kjønnslemlestelse.