Over 1 milliard forsvarskroner ikke brukt

Forsvarsledelsen sitter igjen med 1,1 milliarder kroner som de ikke har klart å bruke opp i 2000. Norges Offisersforbund mener det er "skivebom" å sitte igjen med så mange penger.