Følger munn- og klovsyken time for time

Norske myndigheter følger utviklingen av munn- og klovsyken i Europa svært nøye. Foreløpig blir det ikke innført importforbud av europeisk kjøtt, men Tollvesenet er klar til å stenge grensene for kjøttimport på kort varsel.