Fiske er pyton for Norman

Det gode liv er å løsne tresjekten, starte motoren og tøffe utover fjorden. Men å fiske? Ikke tale om!