Lover mye mindre skatt i 2004

Om vel et års tid, fra 2004, kan vi vente oss betydelig skattelette. Da vil finansminister Per-Kristian Foss (H) senke både marginalskatten, formuesskatten og bilbeskatningen.