Sint Lars, fornøyd Kristin

Mens Lars Grønnerød anket på stedet, var Kristin Krikemo fornøyd med å bli trodd av lagmannsretten.