200 kr for å ettersende post

I sommer kommer det til å koste deg 200 kroner å få posten ettersendt i inntil fire uker.