Flatland tiltala, Nydal går fri

Hallvard Flatland let Atle Hamre bruke ein konto i Monaco for å kvitvaske pengar. Flatland laug under to vitneavhøyr om sitt forhold til bankkontoen og eit selskap i utlandet som han sjølv stod bak.