Har ingen å sjefe for

Tre av politimeistrane på Vestlandet har frå årsskiftet ikkje noko distrikt å sjefa i. Dei står til rådvelde for Ingelin Killengreen i Oslo.