Hemmeleghald og usant om NATO-våpen

Medan norske soldatar fekk hemmeleg informasjon om strålingsfaren ved NATO-våpen som vart brukt i Kosovo, fekk hjelpearbeidarar frå Norsk Folkehjelp vite at det ikkje var nokon strålingsfare.