Reaksjoner på Oslo-sogneprests partnerskap

Bergen (NTB): Biskopen i Bjørgvin og lederen i Kirkerådet har reagert sterkt på at sognepresten i Lilleborg menighet har inngått homofilt partnerskap.