Trekker fotoforbudet i Baneheia-saken

Agder lagmannsrett kommer likevel ikke til å forby fotografering i pausene under ankebehandlingen av Baneheia-saken.