Sender lovframlegg i retur til Norman

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), som leier kommunalkomiteen på Stortinget, vil sende framlegget om å opne for midlertidige stillingar tilbake til regjeringa.