- Havet tømmes for storfisk

Antallet storfisk i verdens hav er redusert med 90 prosent på 50 år. Det slås fast i en kanadisk forskningsrapport. Det industrielle fisket får skylden.