Slaktar Normans opplegg

Professor Henning Jakhelln, som er spesialist i arbeidsrett, går knallhardt ut mot statsråd Victor D. Normans opplegg for behandling av dei tilsette i Statskonsult.