Nordmenn kjøper mindre rødt kjøtt

Hittil i år har vi kjøpt mindre rødt kjøtt enn i samme periode i fjor. Samtidig har salget av fjærkre gått opp.