Få hjelp av jordmor og jobb hele svangerskapet <p/>

Olfrid Amanda Kloster var sykemeldt tre måneder i sitt første svangerskap. - Hadde jeg fått like god tilrettelegging da som nå, kunne jeg jobbet hele svangerskapet.