Monstermanet sett for første gang i Norge

Den amerikanske monstermaneten er for første gang observert i Norge. Det skjedde i Vrengensundet mellom Nøtterøy og Tjøme i september.