Skal øke produksjonen av økomelk

Større etterspørsel av økologisk melk fører til at produksjonen av slik melk skal økes i år.