Til kamp mot monstermaster

August 2007: Den norske turistforening (DNT) vil stoppe 400 kilometer med kraftlinjer, som ifølge dem vil rasere norske naturperler.