Youngstorgets mektige lønnkammer

Odd Roger Enoksen trodde han hadde full ryggdekning fra Jens Stoltenberg i striden om Statoil og styrelederen. Men LO-lederen hadde tvunget statsministeren i kne.