Høgre går lengst i utsleppskutt

Høgre går nå inn for å redusere dei norske klimagassutsleppa med over 30 prosent innan 2020.