Ja til homoadopsjon

Regjeringen går inn for at homofile kan gifte seg og adoptere barn, og at lesbiske par som er gift skal få mulighet til assistert befruktning.