Tviler på utviklingshjelp

Direktoratet for utviklingshjelp, Norad, tviler på om norsk bistandspolitikk virker etter hensikten.