• NORMERT SYKMELDING: Svenskene har innført såkalt normert sykmelding som innebærer at hver enkelt diagnose for et fast antall sykmeldingsdager. – Hensikten med en slik ordning er å redusere den store forskjell i sykmeldingspraksis mellom legene, sier Knut Røed. FOTO: Sean Meling Murray

- Karensdag vil hjelpe

Forsker Knut Røed mener en karensordning - ubetalt start på sykefraværet - vil få ned sykefraværet i Norge.